HjørnevikBua - historie

Det vi i daglig tale kaller "bua", består av bygga Strandgata 28 på sørsida og den moderniserte Hjørnevikbua. Strandgata 23 mot sjøen, er eldste forretningsbygg i Florø og ble reist av skreppehandler Helje Hjørnevik fra Voss. Han kom til Florø i 1861, et år etter at byen formelt ble grunnlagt. 

Byggene ble reist på midten av 1860-tallet og eiendommene er fremdeles Hjørnevikfamiliens eiendom. Her drev familien skipshandel, de forhandlet skipsproviant, dagligvarer og manufaktur. På sjøbua har det vært salteri og fisk ble transportert fra Nord-Norge på selveid galeas, ein båt om lag som Svanhild.

Hjørnevikbua er i dag restaurert og ombygd til pub og restaurant. Stedet er et yndet besøksmål både fordi bygget har en spesiell utforming og god atmosfære, men og fordi maten som serveres er meget velsmakende. Fiskeretter av ulike varianter er spesielt populære.

Slik så Strandgata med Hjørnevikbua ut tidlig på 1900 tallet. Bybildet har ikke endret seg så mye. Flora sentrum har fremdeles mye av sitt gamle preg.